TT Họ và tên Học hàm, học vị Điện thoại
1 Ngô Thế Phong GS-TS 0912.177.274
2 Phan Quang Minh GS-TS 0913.223.609
3 Nguyễn Xuân Liên PGS-TS 0968.651.199
4 Nguyễn Lê Ninh PGS-TS 0903.436.830
5 Lê Bá Huế PGS-TS 0913.327.613
6 Lý Trần Cường PGS-TS 0913.358.983 lytrancuong@yahoo.com
7 Bùi Quang Trường PGS-TS 0913.017.931 truongthamhb@yahoo.com
8 Đinh Chính Đạo ThS-GVC 0913.236.915
9 Nguyễn Duy Bân ThS-GVC 0912.035.146
10 Nguyễn Quang Tiến ThS-GVC 0913.234.453
11 Lại Văn Thành ThS-GVC 0904.177.029
12 Mai Trọng Bình ThS-GVC 0913.357.571
13 Ngô Sỹ Lam ThS-GV 0913.230.117
14 Nguyễn Thị Phương Lan ThS-GVC 0985.690.071 phuonglan.dhxd.btct@gmail.com
15 Nguyễn Hùng Phong PGS-TS 0903.201.112 hungphongxd@gmail.com
16 Võ Mạnh Tùng TS-GV 0903.227.908 vo_manhtung@yahoo.com.vn
17 Nguyễn Trường Thắng PGS-TS 0913.322.032 thangnt2@nuce.edu.vn
18 Đoàn Thị Quỳnh Mai ThS-GVC 0904.660.488 doanthiquynhmai@yahoo.com
19 Trần Việt Tâm TS-GV 098.219.8088 tvtamhn@gmail.com
20 Nguyễn Minh Thu TS-GV 0972.766.336 nmthu77@yahoo.com
21 Phạm Thanh Tùng PGS-TS 0903.278.456 ptungdhxd@gmail.com
22 Lê Việt Dũng PGS-TS 0932.345.499 dunglv@nuce.edu.vn
23 Phạm Quang Đạo ThS-GV 0983.986.906
24 Phan Minh Tuấn ThS-GVC 0904.308.236 pminhtuan1102@gmail.com
25 Nguyễn Tuấn Trung TS-GV 0906.226.621 trungnt2@nuce.edu.vn
26 Nguyễn Thị Thu Hường ThS-GVC 0913.377.927 huongntt2@nuce.edu.vn
27 Phạm Mai Phương ThS-GV 083.512.1984 phuongpm@nuce.edu.vn
28 Dương Văn Hai ThS-GV 0987.959.880 haidv@nuce.edu.vn
29 Nguyễn Đăng Nguyên TS-GV 0912.031.288 nguyennd@nuce.edu.vn
30 Đinh Văn Tùng ThS-GV 0904.321.252 tungnhnd@gmail.com
31 Phạm Thái Hoàn TS-GV 0904.939.887 hoanpt@nuce.edu.vn
32 Nguyễn Trung Kiên KS-GV 0904.827.799
33 Nguyễn Thị Thanh Thảo KS-GV 096 233 3979 nguyenthao95.nuce@gmail.com
Bấm vào tên để xem chi tiết