THÔNG TIN ĐÀO TẠO

26
1. Thông tin lớp ĐQT: 041620 - Kết cấu công trình nhóm DQT;
2. Giáo viên phụ trách: Dương Văn Hai, 0987959880
3. Lịch phụ đạo:
- Buổi đầu tiên: 7h30 ngày 04/10/2019 tại phòng 804TN;
- Các buổi tiếp theo: sẽ thống nhất với sinh viên trong buổi phụ đạo đầu tiên.
4. Lịch Thi
Tiết 13, thứ 7 ngày 19/10/2019 tại phòng 211H1.