THÔNG TIN ĐÀO TẠO

04

LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN BT1 - LỚP NV33 (NĂM HỌC: 2019-2020)

Thời gian: 8h00 ngày 11/11/2019

Địa điểm: phòng 212.H1

Yêu cầu:

- Thuyết minh viết tay (nghĩa là thuyết minh viết tay, hình vẽ bằng tay)

- Đúng số liệu được giao

- Thuyết minh tính toán và bản vẽ mang đi bảo vệ giống nhau, đầy đủ khối lượng

Chú ý: (riêng nhóm của GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thảo): các bạn có đi thông qua buổi 4 ngày 28/10/2019 mà chưa đủ điều kiện ký bản vẽ, sẽ được ký bổ sung thêm 1 buổi vào lúc 10h ngày 7/11/2019 tại phòng 311.A1 yêu cầu mang theo bản vẽ thông qua buổi trước và thuyết minh đã hoàn thiện, đóng quyển