ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN

Tìm theo tên đề tài, người thực hiện:
TT Tên đề tài Mã số Người thực hiện Đơn vị Thời gian Cấp độ
1 Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông cốt thép cho nhà siêu cao tầng ở Việt Nam MS Chủ nhiệm PGS TS Lý Ttrần Cường. Trường Đại học Xây dựng 2012 Đề tài cấp Bộ GD
2 Tính toán cốt đai cho Dầm chịu đồng thời tải trọng tập trung và tải trọng phân bố đều theo TCXDVN 356-2005 RD.... Ths Phan Minh Tuấn Bộ môn Công trình BTCT 2012 Đề tài cấp Trường ĐHXD
3 Nghiên cứu mô phỏng sự làm việc của cấu kiện BTCT dưới tác động của tải trọng và nhiệt độ 86-2012/KHXD TS Lê Việt Dũng Bộ môn Công trình BTCT 2012 Đề tài cấp trường
  1   
Tổng số: 3 đề tài