ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Tìm theo tên đề tài, người thực hiện:
TT Tên đề tài Thời gian Người thực hiện Cán bộ hướng dẫn
1 Nghiên cứu trạng thái nội lực và chuyển vị của sàn dày sườn 2006 Nguyễn Phước Khoa PGS.TS. Lê Bá Huế
2 Thiết kế kháng chấn cho nhà nhiều tầng bằng bê tông cốt thép có tầng mềm. 2006 Nguyễn Ngọc Hùng PGS.TS. Nguyễn Lê Ninh
3 Nghiên cứu tính toán cấu kiện bê tông cốt thép tiết diện chữ T chịu nén lệch tấm theo TCXDVN 356:2005. 2006 Nguyễn Danh Tú GS.TS. Nguyễn Xuân Bảo
4 Tính toán sàn bê tông ứng lực trước có trốn cột. 2006 Tô Thanh Vân GS.TS. Phan Quang Minh
5 Tìm hiểu về tính toán ổn định cột BTCT có tiết diện chữ nhật chịu nén lệch tâm. 2006 Nguyễn Đình Ngọc PGS.TS. Lý Trần Cường
6 Nghiên cứu phương pháp thiết kế cấu kiện bê tông cốt thép chịu nén lệch tâm xiên. 2006 Lý Hoàng Sơn GS.TS. Nguyễn Đình Cống
7 Nghiên cứu tính toán cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước. 2006 Nguyễn Viết Nghĩa PGS.TS. Lê Bá Huế
8 Nghiên cứu sử dụng tiêu chuẩn kháng chấn Châu Âu EN 1998-1:2004, thiết kế nhà có tường BTCT chịu lực xây dựng trong các vùng có động đất ở Việt Nam. 2006 Lê Thanh Bình PGS.TS. Nguyễn Lê Ninh
  1   
Tổng số: 8 đề tài