Loại giáo trình:
Tìm theo tên giáo trình, tác giả:
TT Tác giả Giáo trình Nhà xuất bản Năm xuất bản Tải xuống
1 Phạm Sĩ Liêm, Ngô Thế Phong, Nguyễn Phấn Tấn Kết cấu bê tông cốt thép (Phần cấu kiện cơ bản) Nhà xuất bản Đại học và Trung học Chuyên nghiệp, Hà Nội 1969 Tải xuống
2 Nguyễn Đình Cống, Ngô Thế Phong, Huỳnh Chánh Thiên Kết cấu bê tông cốt thép (Phần kết cấu nhà cửa) Nhà xuất bản Đại học và Trung học Chuyên nghiệp, Hà Nội 1978 Tải xuống
3 Nguyễn Đình Cống, Ngô Thế Phong, Huỳnh Chánh Thiên Kết cấu bê tông cốt thép (Phần kết cấu nhà cửa) Nhà xuất bản Đại học và Trung học Chuyên nghiệp, Hà Nội 1979 Tải xuống
4 Nguyễn Đình Cống, Nguyễn Xuân Liên, Nguyễn Phấn Tấn Kết cấu bê tông cốt thép Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội 1984 Tải xuống
5 Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống, Nguyễn Xuân Liên, Trịnh Kim Đạm, Nguyễn Phấn Tấn Kết cấu bê tông cốt thép (Phần cấu kiện cơ bản) Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 1994 Tải xuống
6 Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống, Trịnh Kim Đạm, Nguyễn Xuân Liên, Nguyễn Phấn Tấn Kết cấu bê tông cốt thép (Phần cấu kiện cơ bản) Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2001 Tải xuống
7 Ngô Thế Phong, Lý Trần Cường, Trịnh Kim Đạm, Nguyễn Lê Ninh Kết cấu bê tông cốt thép (Phần kết cấu nhà cửa) Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 1996 Tải xuống
25,241
8 GS.TS. Nguyễn Đình Cống Sàn bê tông cốt thép toàn khối Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2008 Tải xuống
44,436
9 PTS. Trịnh Kim Đạm, PTS. Lê Bá Huế Khung bê tông cốt thép Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2006 Tải xuống
25,221
10 Ngô Thế Phong, Lý Trần Cường, Đinh Chính Đạo, Phan Quang Minh Kết cấu bê tông cốt thép (Phần kết cấu đặc biệt) Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2005 Tải xuống
  1 2 3   
Tổng số: 21 giáo trình