LỊCH SỬ THÀNH LẬP

Môn học Bê tông cốt thép được bắt đầu giảng dạy ở Đại học Bách khoa từ năm học 1958- 1959 do các thầy Phạm Sĩ Liêm, Lê Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Đặng đảm trách.

Bộ môn được thành lập tháng 10 năm 1959 do thầy Phạm Sĩ Liêm làm chủ nhiệm và hai cán bộ giảng dạy là thầy Ngô Thế Phong và thầy Nguyễn Đình Cống. Lúc đó các thầy Lê Văn Thưởng và Nguyễn Xuân Đặng đã đứng ra xây dựng bộ môn Cầu và bộ môn Thủy công.

Tháng 12/1959, Bộ môn được bố sung thêm thầy Nguyễn Biên từ Liên Xô về. Tuy vậy thầy Biên chỉ tham gia giảng dạy với Bộ môn một năm, sau đó chuyển sang Bộ môn Cầu.

Năm 1960 tiếp nhận thầy Vũ Như Cầu từ Trung Quốc về.

Thời gian đầu Bộ môn làm việc ở phòng 204 nhà D, đại học Bách Khoa cùng với các bộ môn Công trình Thép, Cầu và Đường. Bốn bộ môn họp lại thành Tổ Công trình, đơn vị dăng kí phấn đấu xây dựng tổ lao động XHCN đầu tiên của ngành Giáo dục năm 1961.

Năm 1961, Bộ môn nhận thêm thầy Huỳnh Chánh Thiên, tốt nghiệp ngành Xây Dựng khóa 2.

Từ năm 1963, thầy Phạm Sĩ Liêm và các thầy chủ chốt khác của Tổ Công trình đi làm nghiên cứu sinh ở Liên Xô. Các bộ môn Bê tông cốt thép, Thép và Kết cấu được hợp nhất thành bộ môn Kết cấu công trình do thầy Bùi Tâm Trung làm chủ nhiệm, thầy Lều Thọ Trình là Phó chủ nhiệm.

Từ năm 1963 đến 1965 lần lượt các thầy Ngô Thế Phong, Vũ Như Cầu, Huỳnh Chánh Thiên đi thực tập ở Trung Quốc. Lúc này để giảng dạy môn Bê tông cốt thép cho các lớp khóa 6, khóa 7, bộ môn đã mời thêm các thầy ở bộ môn bạn như thầy Đoàn Định Kiến, thầy Võ Văn Thảo, thầy Nguyễn Văn Đạt.

Năm 1965 các thầy Phạm Sĩ Liên và thầy Ngô Thế Phong trở về, lại được bổ sung thêm thầy Nguyễn Xuân Liên tốt nghiệp xây dựng khóa 6 cùng thầy  Nguyễn Khánh Hội được chuyển từ Bộ Xây Dựng về.

Năm 1966, thành lập Trường Đại học Xây Dựng, bộ môn Kết cấu công trình lại tách ra thành 3 bộ môn riêng như lúc ban đầu. Bộ môn Bê tông cố thép do thầy Phạm Sĩ Liêm là chủ nhiệm và thầy Ngô Thế Phong là phó chủ nhiệm. Thư kí bộ môn là cô Nguyễn Thị Hào vừa được bổ sung.

Lần lượt các thầy Vũ Như Cầu và thầy Huỳnh Chánh Thiên từ Trung Quốc về, lại tiếp nhận thêm thầy Nguyễn Phấn Tấn từ Liên Xô và thầy Đinh Văn Giáp tốt nghiệp Thủy lợi khóa 7.

Năm 1968 các thầy Nguyễn Đình Cống và Huỳnh Chánh Thiên đi làm nghiên cứu sinh ở Liên Xô, thư ký bộ môn là Nguyễn Thị Hào chuyển công tác, thay vào đó là chị Đỗ Thị Khiếu.

Năm 1969, bộ môn tiếp nhận thêm các cán bộ mới là thầy Bùi Minh Tâm và cô Hoàng Thị Phước nhưng các thầy này cũng chỉ ở bộ môn có một năm. Sau đó thầy Tâm đi làm nghĩa vụ quân sự và thầy Phước chuyển về trường Trung học Xây Dựng Hà Nội.

Năm 1970, các kỹ sư vừa tốt nghiệp khóa 10 được nhận về Bộ môn là thầy Trần Dũng, thầy Nguyễn Thanh Thịnh, thầy Phí Văn Sương và thầy Nguyễn Văn Hảo.

Năm 1971 tiếp nhận thầy Trịnh Kim Đạm tốt nghiệp khóa 11 và thầy Cao Hùng Phương (K6) từ trường Đại học kinh tế kế hoạch chuyển về, tiễn thầy Nguyễn Khánh Hội về trường Đại học Kiến Trúc.

Cũng thời gian này các thầy Vũ Như Cầu và thầy Nguyễn Phấn Tấn chuyển khỏi bộ môn về giảng dạy tại Trường Đại học vừa học vừa làm, thầy Phạm Sỹ Liêm được biệt phái về Hà Nội triển khai việc xây dựng các nhà lắp ghép tấm lớn, sau đó thầy Liêm chuyển khỏi trường để làm Phó chủ tịch thành phố và Thứ truởng bộ Xây Dựng. Cô Khiếu cũng chuyển công tác và thay vào vị trí thư ký là cô Mai Huyền Trân.

Năm 1972, thầy Nguyễn Đình Cống và thầy Huỳnh Chánh Thiên tốt nghiệp về nước, trở lại công tác tại Bộ môn, trong lúc đó thầy Nguyễn Văn Hảo chuyển công tác sang Bộ môn Mác – Lênin.

Từ 1971 đến 1973 thầy Ngô Thế Phong làm chủ nhiệm Bộ môn.

Năm 1973, thầy Ngô Thế Phong lên đường làm nghiên cứu sinh tại Bungari, Bộ môn được bổ sung thêm thầy Nguyễn Văn Đạt từ Bộ môn Thép gỗ chuyển sang.

Từ năm 1974- 1977 thầy Nguyễn Văn Đạt làm trưởng Bộ môn.

Từ năm 1966 đến 1973 hai Bộ môn Bê tông cốt thép, Thép gỗ và Phòng thí nghiệm công trình sinh hoạt chung trong một tổ công đoàn, là hai đơn vị đăng kí thi đua xây dựng Tổ lao động XHCN. Từ năm 1974 tách riêng ra thành hai đơn vị, tổ Bê tông và tổ thép gỗ trong đó có Phòng thí nghiệm công trình.

Năm 1974, Bộ môn bổ sung thêm các kỹ sư vừa tốt nghiệp khóa 14 là thầy Lê Bá Huế, thầy Lê Văn Thịnh, thầy Đỗ Văn Lại, thầy Phan Đình Tô nhưng thầy Tô chỉ ở lại Bộ môn một năm sau đó chuyển về Trường Trung học Xây Dựng Vĩnh Phú. Thầy Đỗ Văn Lại công tác ở Bộ môn  được 4 năm sau đó chuyển công tác trong quân đội và về Trường Đại học tại chức Hải Phòng.

Từ 1974, Bộ môn tiếp nhận hai cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm đó là cô Lê Thị Huấn công tác tại phòng thiết kế của trường và thầy Ngô Minh Phỏng công tác ở phòng tài vụ.

Năm 1975, thầy Cao Hùng Phương chuyển công tác về Nghệ An và cô Mai Huyền Trân chuyển về Trường Đại học Thủy Lợi, từ đó về sau bộ môn không còn thư ký nữa.

Sau giải phóng miền Nam, thầy Huỳnh Chánh Thiên chuyển về Sài Gòn và thầy Nguyễn Thanh Thịnh chuyển về Đà Nẵng. Bộ môn tiếp nhận thêm thầy Hà Huy Liệu từ Cu ba về, thầy Nguyễn Văn Chu và thầy Hoàng Đình Lộc tốt nghiệp khóa 15, thầy Lộc chỉ công tác một thời gian ngắn rồi chuyển về Hà Nội.

Năm 1976, tiếp nhận các thầy Nguyễn Văn Nam từ Anbani, thầy Nguyễn Văn Nhật từ Liên Xô và thầy Nguyễn Quang Tiến tốt nghiệp khóa 16, cũng thời gian này thầy Trương Minh tốt nghiệp từ Liên Xô về công tác ở Bộ môn một thời gian ngắn rồi chuyển về Thái Nguyên.

Năm 1977 tiếp nhận thầy Lại Văn Thành từ Liên Xô, thầy Ngô Thế Phong tốt nghiệp nghiên cứu sinh về nước, tiễn các thầy Nguyễn Xuân Liên đi nghiên cứu sinh ở Đức, thầy Nguyễn Văn Đạt chuyển công tác vào Nam làm viện phó Viện Hạt nhân.

Từ năm 1977 đến năm 1982 Bộ môn do thầy Ngô Thế Phong làm Chủ nhiệm và thầy Nguyễn Đình Cống làm Phó chủ nhiệm.

Năm 1978 thầy Đinh Văn Giáp đi nghiên cứu sinh ở Liên Xô, sau lại không về Bộ môn mà về Hải Phòng. Bộ môn nhận thêm các thầy Đinh Hải Phong, thầy Đỗ Minh Thông. Các thầy Thông và thầy Đỗ Minh Phong ở Bộ môn hai năm rồi đi làm nghĩa vụ quân sự và từ đó rời khỏi Bộ môn.

Năm 1979 thầy Trịnh Kim Đạm đi nghiên cứu sinh ở Liên Xô.

Năm 1980, Trường Đai học Vừa học vừa làm sát nhập vào Đai học Xây Dựng. Bộ môn nhận về các cán bộ giảng dạy là thầy Nguyễn Phấn Tấn và cô Phạm Thị Hậu.

Từ năm 1982, Bộ môn chuyển hoạt động về Hà Nội, tiếp nhận thêm thầy Đinh Chính Đạo, ban đầu giảng dạy kiêm nhiệm sau đó chuyển hẳn về Bộ môn. Thầy Nguyễn Xuân Liên tốt nghiệp nghiên cứu sinh về nước. Thầy Ngô Thế Phong đi làm thực tập sinh cao cấp tại Bungari.

Năm 1983, thầy Trần Dũng xin chuyển công tác về Vĩnh Phú. Bộ môn nhận thầy Mai Trọng Bình từ Bộ môn máy tính chuyển sang.

Từ năm 1982 đến 1986 Bộ môn do thầy Nguyễn Đình Cống làm Chủ nhiệm và thầy Nguyễn Xuân Liên là phó chủ nhiệm.

Năm 1984, thầy Trịnh Kim Đạm tốt nghiệp nghiên cứu sinh về, thầy Ngô Thế Phong từ Bungari về, Bộ môn tiếp nhận thêm các thầy Bùi Quang Trường (K16) từ viện thiết kế Lương thực về sau khi làm nghĩa vụ quân sự, thầy Lê Thế Tâm từ CuBa. Các thầy Nguyễn Văn Nhật,  thầyNguyễn Văn Nam sang Bungari công tác.

 Sau khi Trường Đại học Tại chức sát nhập vào Đại học Xây Dựng, Bộ môn tiếp nhận thêm các thầy Nguyễn Lê Ninh và thầy Lý Trần Cường.

Năm 1985, thầy Lê Bá Huế đi làm nghiên cứu sinh ở Tiệp Khắc và thầy Nguyễn Lê Ninh đi làm chuyên gia ở Angiêri.

Năm 1986, Bộ môn tiếp nhận thầy Nguyễn Duy Bân tốt nghiệp khóa 22 đã làm 4 năm ở Viện thiết kế. Thầy Nguyễn Đình Cống đi làm chuyên gia ở Angiêri, thầy Lê Thế Tâm đi làm nghĩa vụ quốc tế trong quân đội, thầy Nguyễn Văn Chu đi làm nghiên cứu sinh ở Hungari .

Từ năm 1986 đến năm 1999, Bộ môn do thầy Ngô Thế Phong làm Chủ nhiệm, các phó  chủ nhiệm lần lượt là các thầy Nguyễn Xuân Liên, thây Nguyễn Phấn Tấn, thầy Lý Trần Cường.

Năm 1987, thầy Hà Huy Liệu đi làm chuyên gia ở Angola.

Năm 1989, các thầy Nguyễn Đình Cống và thầy Nguyễn Lê Ninh đi làm chuyên gia trở về. Thầy Nguyễn Đình Cống về Bộ môn, thầy Nguyễn Lê Ninh chuyển sang Khoa Tại chức kiêm nhiệm giảng dạy tại Bộ môn.

Năm 1990 tiếp nhận thầy Phan Quang Minh từ Bungari về, thầy Hà Huy Liệu đi chuyên gia trở về, thầy Nguyễn Xuân Liên được cử làm hiệu phó, sau đó được cử sang Đức công tác làm quản lý lưu học sinh tại Sứ quán. Thầy Lê Bá Huế tốt nghiệp trở về.

Năm 1991, thầy Lê Thế Tâm sau khi phục vụ ở quân đội đã trở về công tác ở Bộ môn từ năm 1988, năm 1991 đi là nghiên cứu sinh ở Ba Lan.

Năm 1994 tiếp nhận cô Nguyễn Thị Phương Lan vừa tốt nghiệp khóa 33.

Năm 1996, Bộ môn tiếp nhận các thầy cô lúc đó vừa tốt nghiệp khóa 36 là thầy Ngô Đức Tuấn, cô Đoàn Thị Quỳnh Mai, thầy Võ Mạnh Tùng. Sau đó thầy Ngô Đức Tuấn đi du học, làm nghiên cứu sinh tại Úc, cô Đoàn Thị Quỳnh Mai đi làm thạc sỹ ở AIT (Thái Lan) và đã trở về. Nguyễn Xuân Liên từ Đức về lại Bộ môn.

Năm 1997 tiếp nhận thầy Nguyễn Hùng Phong – XD35, sau đó thầy Nguyễn Hùng Phong đã sang Úc học, bảo vệ học vị Thạc sỹ và trở về năm 1999.

Từ năm 1999 đến năm 2000, Bộ môn do thầy Lý Trần Cường làm Chủ nhiệm, thầy Đinh Chính Đạo làm Phó chủ nhiệm

Năm 2000 thầy Lý Trần Cường được bổ nhiệm sang làm giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên

Từ năm 2000 đến 2017, thầy Phan Quang Minh làm chủ nhiệm bộ môn, phó chủ nhiệm bộ môn là các thầy Đinh Chính Đạo (2000 – 2009), thầy Nguyễn Duy Bân (2009 – 2013), thầy Phạm Thanh Tùng (2013-2014), thầy Nguyễn Hùng Phong (2014-2016), thầy Nguyễn Trường Thắng (2016-2017)

Năm 2001 tiếp nhận cô Nguyễn Minh Thu vừa tốt nghiệp khóa 40 và thầy Phạm Thanh Tùng vừa tốt nghiệp khóa 41.

Năm 2003 tiếp nhận thầy  Phạm Minh Tuấn và Nguyễn Tuấn Trung vừa tốt nghiệp khóa 43. Thầy Nguyễn Hùng Phong đi làm nghiên cứu sinh tại Nhật, cô Nguyễn Minh Thu đi học tại Pháp.

Năm 2004 tiếp nhận các thầy Ngô Sĩ Lam (khóa 31), thầy Nguyễn Trường Thắng (khóa 36), thầy Phạm Quang Đạo (K42), thầy Trương Việt Phương và cô Nguyễn Thị Thu Hường (K43), chuyển từ Công ty tư vấn của trường sang công tác ở bộ môn.

Năm 2009, tiếp nhận các thầy Lê Việt Dũng (khóa 41), thầy Dương Văn Hai (khóa 48) và cô Phạm Mai Phương (khóa 47).

Năm 2012, tiếp nhận các thầy Trần Việt Tâm (khóa 37), thầy Đinh Văn Tùng (khóa 49),

Năm 2015, tiếp nhận các thầy Nguyễn Đăng Nguyên (khóa 48), 

Từ năm 2017 đến nay thầy Nguyễn Trường Thắng làm chủ nhiệm bộ môn, phó chủ nhiệm bộ môn là các thầy Võ Mạnh Tùng

 

Năm 2017, tiếp nhận các thầy Phạm Thái Hoàn (khóa 46),  Nguyễn Trung Kiên (khóa 57),

Năm 2018, tiếp nhận các Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo  (khóa 58), 

 

Trải qua 60 năm đã có 66 cán bộ từng công tác tại Bộ môn và hiện nay đang có 31 người chính thức và kiêm nhiệm, 37 thầy cô đã  chuyển công tác sang cơ quan khác hoặc nghỉ hưu.

Sự phát triển của Bộ môn là khá liên tục, tăng về số lượng và chất lượng. Các cán bộ của Bộ môn được đào tạo cả trong và ngoài nước.

 

GS. NGUYỄN ĐÌNH CỐNG