TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG

31

Vào 8h sáng thứ tư ngày  30/10/2019 tại Văn phòng Bộ môn Công trình BTCT đã tổ chức seminar cho 7 học viên cao học khóa CHXDHN 1705.  Tham dự có  PGS.TS Nguyễn Trường Thắng, PGS.TS Nguyễn Hùng Phong và PGS.TS Phạm Thanh Tùng, Ts Võ Mạnh Tùng cùng toàn thể các Thầy cô trong Bộ môn Công trình BTCT. Các đề tài của học viên cao học đợt này tập trung vào các vẫn đề bê tông nhẹ, bê tông Geopolymer, sự ăn mòn cốt thép trong sàn... Sau khi các học viên cao học trình bày luận văn của mình, các Thầy cô trong bộ môn đã góp ý, đưa ra các câu hỏi để học viên hoàn thiện luận văn và dự kiến bảo vệ trước hội đồng trong tháng 11/2019.